UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  " AKADEMIA PRĄDNICKI SENIOR" 

Uniwersytet Trzeciego Wieku " Akademia Prądnicki Senior" zainaugurował swoją działalność  w dniu 6 października 2015 r.  Bardzo interesujące wykłady odbywały się  w sali Czerwonoprądnickiego Domu Kultury w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 100. Ostatni wykład semestru odbył się tam 26.01.2015r .

Od II semestru tj. od 09.03.2016r.  wykłady,   seminaria  i zajęcia dodatkowe odbywają się  w Gimnazjum Nr 9 przy ul.Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie. Teraz jest to nasza stała siedziba naszego  UTW.

                             

ZAPRASZAMY NA KOLEJNY  SEMESTR 

 Uniwersytetu Trzeciego Wieku

„ Akademia Prądnicki Senior”

   

Program UTW Akademia Prądnicki Senior

Semestr VIII – od 07-03.2019r. do 06.06.2019r.

 

Data

Wykładowca

Temat wykładu

07.03.2019

dr inż. arch. Anna Kulik – Wydział Architektury PK

„Artyści dla wnętrz Krakowskich kościołów”

14.03.2019

mgr. Kamila Gruszka - dziennikarka, podróżniczka i pilotka wycieczek. Klub Wyjazdowy Wytwórnia Wypraw

„Gruzja - antyczna kraina złotego runa”.

 

21.03.2019

mgr Agata Dudek - Dietetyk

 „Schorzenia osób starszych (układu krążenia, pokarmowego, osteoporoza, otyłość), a odpowiednie żywienie oraz układanie jadłospisu”

28.03.2019

mgr Piotr Moskała - Przewodniczący Dzielnicy III

„Plany rozwoju i poprawy życia mieszkańców dzielnicy III w nowej kadencji. Park Reduty”.

04.04.2019

mgr Maciej Miezian – historyk sztuki, publicysta, Muzeum Miasta Krakowa, O/ Dzieje Nowej Huty

„Od Wandy do Sendzimira”

11.04.2019

dr hab. inż. Krystyna Słoczyńska AGH

„Polskie ślady za wschodnią granicą . Część 1 – Ukraina”

18.04.2019

dr nauk medycznych Katarzyna Lewtak, lekarz stomatolog, specjalista zdrowia publicznego. LUX MED

„Znaczenie zdrowia jamy ustnej dla zdrowia ogólnego seniorów z uwzględnieniem nowoczesnych metod leczenia protetycznego”.

25.04.2019

 

Godz.16 ta

mgr Baczyński Wiesław – założyciel Towarzystwa Prądnickiego, pasjonat historii Prądnika Czerwonego

„O przewagach Prądnika Czerwonego”

09.05.2019

mgr Barbara Matla  psycholog, psychoterapeuta Centrum Dobrej Terapii

"Rola ruchu i tańca w pozytywnym samopoczuciu fizycznym i emocjonalnym"  - zajęcia taneczne i praktyczne

16.05.2019

Wycieczka do Jury Krakowsko - Częstochowskiej

Całodzienna integracja słuchaczy.

23.05.2019

mgr historii sztuki Monika Kozień Kustosz Muzeum Fotografii w Krakowie

„ Fotografia a rzeczywistość”

30.05.2019

dr hab. inż. Krystyna Słoczyńska AGH

„Polskie ślady za wschodnią granicą . Część 3 – Litwa

06.06.2019

Zakończenie semestru –

Niespodzianka.

 

Zajęcia dodatkowe

Gimnastyka „Zdrowy kręgosłup” – poniedziałki, środy godz. 8.30 – 9.30. CZ.D.K.

Zajęcia komputerowe – czwartki godz. 15.30 – 16.30.

Wycieczka do Warszawy planowana w kwietniu 2019r.

Wycieczka do Lwowa – odłożona z powodu ogłoszenia stanu wyjątkowego na Ukrainie

Warsztaty plastyczne   - poniedziałki godz.15.00 -  18.00 od 11.03.2019r.

Klub Słuchacza UTW APS – terminy spotkań do ustalenia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasz nowy adres e – mail       -  utw@pro-age.pl

 

Strona internetowa :  www. pro-age.pl


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Trwają Zapisy na VIII Semestr  .


Prosimy dotychczasowych  słuchaczy oraz osoby chcące przystąpić do naszego UTW „Akademia Prądnicki Senior” o dokonanie zapisu  drogą e-mail pisząc na  adres: 

          
utw@pro-age.pl     lub telefonicznie dzwoniąc na nr 509 690 139 

oraz dokonanie  wpłaty    składki semestralnej w kwocie 60,00 zł.  na konto bankowe Stowarzyszenia PRO-AGE ( numer poniżej).


Dla nowych  słuchaczy konieczne jest wypelnienie "Deklaracji słuchacza, którą  można uzyskac drogą e-mail pisząc na powyższe adres e-mail. Przystąpić do UTW można również w trakcie trwającego semestru zgłaszając się  na ok. 30 min.  przed wykładem.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uniwersytet działa w ramach
 Stowarzyszenia "PRO - AGE" z siedzibą w Krakowie.               


KRS 0000593941
NIP 9452189408
REGON: 363317827

Numer konta bankowego: 

PKO BP IV O/Kraków  87 1020 2906 0000 1202 0351 3611

KONTAKT:

Stowarzyszenie PRO AGE -   utw@pro-age.pl,

mgr Elżbieta Kobryń  Prezes Stowarzyszenia Koordynator UTW  tel. 12 418 29 72 ,  509 690 139.
mgr Mirosława Czarnota Vice Prezes Stowarzyszenia     tel. 698 344 972  
 mgr Krystyna Chmielińska Skarbnik  tel.  604 191 19